Контакт

Контакт

Makedonisch-Orthodoxe Kirchengemeinde “Hl. Nikola”
August-Horch-Straße 4
D-55129 Mainz-Hechtsheim

Парохиски свештеник:

Отец Константин Павлевски
TEL: +49 (0) 1739 000 849
email: konstantin.pavlevski@gmail.com

претседател:

БОРЧЕ Марковски
Tel: +49 (0) 176 722 468 17
email: bmarkovski@food-ambassador.de
Email: sveti-nikola@gmx.de

Сметка

Makedonisch-Orthodoxe Kirchengemeinde “Hl. Nikola”
Жиросметка: 2000 32 159
Број на банка: 550 501 20
Име на банка: Sparkasse Mainz

Од странство:
IBAN: DE16 550 501 20(0) 2000 32 159
BIC: MALADE51MNZ
Име на банка: Sparkasse Mainz

Билтен и Покани

Потполнете го следниов формулар со вашите податоци ако сакате преку билтени да бидете информирани за активностите на М.П.Ц.О. Св. Никола и ако сакате да добивате покани за престојни настани.

Вашето име*

Вашата емаил адреса*

Наслов

Порака