Раѓањето на Господ Исус Христос

Од денешната настава по веронаука. Раѓањето на Господ Исус Христос.