Две македонски Православни цркви во Европа посветени на Свети Наум Охридски

 

СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ – МАЛМЕ ШВЕДСКА

(целосно изградена и осветена 2013 година)

 

СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ – ТРИНГЕН ШВАЈЦАРИЈА

(целосно изградена и осветена 2010 година)